Slide background

Expert Eindhoven

Letselschade

Hakkennes is de letselschade expert voor de regio Eindhoven

Wij bieden u de helpende hand en begeleiden u bij het verhalen van uw schade in Eindhoven. U krijgt van ons advies over de aanpak van uw zaak, wij inventariseren uw letselschade en verhalen deze op de aansprakelijke partij.

Daarbij stemmen wij af met de verzekeringsmaatschappij over de behandeling van het dossier. Als slachtoffer staat u centraal! In alles wat wij voor u doen gaan wij uit van onze eigen visie op de behandeling van een letselschade dossier.

Die is Persoonlijk, Duidelijk en Resultaatgericht.

Neem direct geheel vrijblijvend contact met ons op om uw situatie te bespreken!

  • Wat is letselschade?

Wat is letselschade?

Letselschade is schade die het gevolg is van lichamelijk of geestelijk letsel, al dan niet na een ongeval.

Het gaat dan onder andere om de kosten tijdens het herstel, de kosten voor hulp in het huishouden, het gemis aan inkomen en smartengeld. Deze letselschade kunt u verhalen op de aansprakelijke partij of diens verzekeringsmaatschappij.

Welke kosten kan ik verhalen?

Als we spreken over letselschade dan moet u onder andere denken aan de niet door de zorgverzekering gedekte kosten voor uw behandeling, uw reis- en verblijfkosten, de kosten voor hulp door derden in het huishouden of bij het onderhoud van bijvoorbeeld uw tuin en de kosten van rechtskundige bijstand.

Op grond van het opgelopen letsel hebt u ook recht op de vergoeding van smartengeld, wat de gemiste levensvreugde, de pijn en het verdriet compenseert.

Advies is altijd persoonlijk en op maat

De schade die u als slachtoffer lijdt hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.

Het is van belang dat deze schade zorgvuldig wordt geïnventariseerd zodat uw claim op een goede manier aan de aansprakelijke partij kenbaar kan worden gemaakt.

Hakkennes staat u bij met raad en daad

De schade die u als slachtoffer lijdt hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Het is van belang dat deze schade zorgvuldig wordt geïnventariseerd zodat uw claim op een goede manier aan de aansprakelijke partij kenbaar kan worden gemaakt.

Als we spreken over letselschade dan moet u onder andere denken aan de niet door de zorgverzekering gedekte kosten voor uw behandeling, uw reis- en verblijfkosten, de kosten voor hulp door derden in het huishouden of bij het onderhoud van bijvoorbeeld uw tuin en de kosten van rechtskundige bijstand.

Daarnaast kan het zo zijn dat de werkgever als gevolg van uw al dan niet tijdelijke arbeidsongeschiktheid, uw salaris niet meer volledig doorbetaalt waardoor u een lager inkomen hebt.

Bij langer durende arbeidsongeschiktheid kan het zelfs zo zijn dat u aanspraak moet maken op een sociale uitkering, die meestal lager is dan uw normale inkomen. Daarbij kan er ook sprake zijn van pensioenschade doordat u een lager pensioen opbouwt.

Voor zelfstandigen geldt, dat zij als gevolg van hun arbeidsongeschiktheid al snel omzet derven waardoor het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar kan komen.

Op grond van het opgelopen letsel hebt u ook recht op de vergoeding van smartengeld, wat de gemiste levensvreugde, de pijn en het verdriet compenseert.

Wat is letselschade?

Letselschade is schade die het gevolg is van lichamelijk of geestelijk letsel, al dan niet na een ongeval.

Het gaat dan onder andere om de kosten tijdens het herstel, de kosten voor hulp in het huishouden, het gemis aan inkomen en smartengeld. Deze letselschade kunt u verhalen op de aansprakelijke partij of diens verzekeringsmaatschappij.

Hakkennes Letselschade staat u daarin bij.

Neem direct geheel vrijblijvend contact met ons op om uw situatie te bespreken!