Slide background

Onze visie

aandacht, strategie, een passende oplossing

Neem direct geheel vrijblijvend contact met ons op om uw situatie te bespreken!

Op grond van onze ruime ervaring hebben wij een duidelijke visie op de wijze waarop een letselschade claim behandeld moet worden. Deze visie komt tot uiting in drie kernwaarden.

 • Persoonlijke benadering

  Dat spreekt voor zich! Een ongeval met letsel of een medische fout heeft immers zo’n impact, dat de gewone dagelijkse dingen van het ene op het andere moment compleet anders zijn.

  Waar er in eerste instantie in de directe omgeving vaak nog begrip is, wordt dat naarmate de tijd verstrijkt steeds minder. Juist in die omstandigheid is aandacht en een luisterend oor van groot belang.

 • Duidelijkheid

  Een slachtoffer weet vaak niet weet waar hij of zij aan toe is, ook omdat het gaandeweg de behandeling van een letselschade claim steeds onduidelijker wordt waar deze toe leidt.

  In veel dossiers is de schadebehandeling een langlopend en traag traject, waarin een slachtoffer zich niet in herkent. Hakkennes Letselschade informeert haar cliënten regelmatig over het verloop en de verdere aanpak van de letselschade claim, op grond van een heldere strategie.

 • Resultaatgericht

  De behandeling van een letselschade claim moet tot een resultaat leiden. Het kan dan niet zo zijn dat een slachtoffer zich na een aantal jaren nog steeds afvraagt, hoe en wanneer de zaak afgewikkeld kan worden.

  Het bereiken van concrete resultaten komt bij Hakkennes Letselschade ook tot uiting in de aandacht voor het oplossen van de praktische problemen die zich voordoen. Juist dat geeft verlichting.

Herkent u dit?

U hebt letselschade opgelopen door een ongeval in het verkeer of op uw werk, als gevolg van een medische fout of door een andere oorzaak.  U weet niet hoe u uw schade kunt verhalen, of u hebt inmiddels het idee dat de verzekeringsmaatschappij u niet serieus neemt!