Medische aansprakelijkheid en de rol van de betrokken arts

In mijn praktijk behandel ik regelmatig zogenaamde medische kunstfouten. De dossiers betreffen een diversiteit aan fouten en gevolgen daarvan, die voor de cliënt vaak zeer ingrijpend zijn. Een groot probleem bij de behandeling van deze dossier is de vaak lange doorlooptijd voor de beoordeling van de aansprakelijkheid.

De medische wereld en de betrokken verzekeringsmaatschappijen hebben, vooral naar aanleiding van de negatieve publiciteit, een aantal maatregelen genomen die de snelheid van dit proces moeten bevorderen. Zo zijn er afspraken over de te volgen procedures en de termijnen die daarin worden aangehouden.

Deze afspraken hebben onder ander tot gevolg dat bijvoorbeeld de klachtenregeling van het ziekenhuis laagdrempelig en eenvoudig is geworden. Vaak kan er via internet of persoonlijk eenvoudig een klacht worden ingediend die vervolgens ook binnen een redelijke termijn wordt behandeld en opgelost.

Waar het nog vaak mis gaat, is wanneer de patiënt als slachtoffer het ziekenhuis of de arts aansprakelijk stelt. Want dan volgt er een moeizaam traject van onderzoek en afstemming, dat gezien de doorlooptijd daarvan nog steeds verre van slachtoffer vriendelijk is. Met name de afstemming tussen de betrokken medisch adviseurs en de terugkoppeling daarvan naar de betrokken artsen, levert bij de cliënten veel onbegrip en ergernis op.

Er is dan ook veel voor te zeggen om de rol van de artsen die zijn aangesproken, bij de beoordeling van de aansprakelijkheid te minimaliseren en de medisch juridische toetsing van de gestelde fouten over te laten aan de betrokken verzekeringsmaatschappij en haar medisch adviseur. Die kunnen ook meer objectief bepalen wat er nu wel of niet goed is gegaan.

In de huidige aanpak heeft de arts dan wel zijn ziekenhuis nog vaak te veel invloed op de voortgang van het proces en het standpunt dat verzekeringsmaatschappij inneemt. Dat gaat altijd ten koste van het slachtoffer, die immers alleen is gebaat bij een voorspoedig en een inhoudelijk objectief proces.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *