Slide background

Hakkennes helpt!

Letselschade

Neem direct geheel vrijblijvend contact met ons op om uw situatie te bespreken!

  • Wat is letselschade?

Wat is letselschade?

Letselschade is schade die het gevolg is van lichamelijk of geestelijk letsel, al dan niet na een ongeval.

Het gaat dan onder andere om de kosten tijdens het herstel, de kosten voor hulp in het huishouden, het gemis aan inkomen en smartengeld. Deze letselschade kunt u verhalen op de aansprakelijke partij of diens verzekeringsmaatschappij.

Hakkennes letselschade staat u daarin bij.

Welke kosten kan ik verhalen?

Als we spreken over letselschade dan moet u onder andere denken aan de niet door de zorgverzekering gedekte kosten voor uw behandeling, uw reis- en verblijfkosten, de kosten voor hulp door derden in het huishouden of bij het onderhoud van bijvoorbeeld uw tuin en de kosten van rechtskundige bijstand.

Op grond van het opgelopen letsel hebt u ook recht op de vergoeding van smartengeld, wat de gemiste levensvreugde, de pijn en het verdriet compenseert.

Advies is altijd persoonlijk en op maat

De schade die u als slachtoffer lijdt hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.

Het is van belang dat deze schade zorgvuldig wordt geïnventariseerd zodat uw claim op een goede manier aan de aansprakelijke partij kenbaar kan worden gemaakt.

Hakkennes letselschade staat u met raad en daad bij!

U bent slachtoffer van een ongeval in het verkeer of op uw werk, van een medische fout of door een andere oorzaak.

U weet niet hoe u uw schade kunt verhalen, of u hebt het idee dat de verzekeringsmaatschappij u niet serieus neemt.

Het kan ook zijn dat u inmiddels genoeg hebt van al het gedoe er omheen en dat u zich wilt richten op uw herstel.

Dan hebt u behoefte aan een deskundige, die verstand heeft van letselschade en die u de rust kan geven die u nodig hebt.

Wat is ook letselschade?

Het kan ook zo zijn dat de werkgever als gevolg van uw arbeidsongeschiktheid, uw salaris niet meer volledig doorbetaald waardoor u een lager inkomen hebt.

Bij langer durende arbeidsongeschiktheid moet u eventueel aanspraak maken op een uitkering, die meestal lager is dan uw normale inkomen. Daarbij kan er ook sprake zijn van pensioenschade doordat u een lager pensioen opbouwt.

Ook de kosten die uw werkgever maakt in verband met uw begeleiding en re-integratie, zijn op de aansprakelijke partij te verhalen. Hakkennes letselschade kan uw werkgever daarover adviseren, of een bemiddelende rol spelen bij het verhalen van deze kosten.