Artikelen door Pieter Hakkennes

Reïntegreren doe je samen!

Het komt regelmatig voor dat ik in een dossier wordt geconfronteerd met een onwelwillende of onbegrijpende werkgever. Voor de cliënt, die als gevolg van letsel arbeidsongeschikt is geraakt, is dit een extra stress factor die het verdere herstel en het verloop van de zaak negatief beïnvloedt. Dat een medewerker als gevolg van een letselschade arbeidsongeschikt […]

Het gaat om de gezamenlijke aanpak!

Ontwikkelingen Iemand die geconfronteerd wordt met letselschade neemt in de meeste gevallen contact op met de assurantie tussenpersoon, de rechtsbijstandverzekeraar of de verzekeringsmaatschappij van de wederpartij. De keuze voor wie men benadert is vaak bepalend voor het verdere verloop van de zaak en het beeld dat het slachtoffer daarbij krijgt. Dat beeld is langere tijd […]

Medische aansprakelijkheid en de rol van de betrokken arts

In mijn praktijk behandel ik regelmatig zogenaamde medische kunstfouten. De dossiers betreffen een diversiteit aan fouten en gevolgen daarvan, die voor de cliënt vaak zeer ingrijpend zijn. Een groot probleem bij de behandeling van deze dossier is de vaak lange doorlooptijd voor de beoordeling van de aansprakelijkheid. De medische wereld en de betrokken verzekeringsmaatschappijen hebben, vooral naar […]